Dag 13 – Studietrip Zuid-Korea

-Geschreven door Marissa Vos & Aleksandra Zarzycka-

Helaas kwam de studiereis vandaag aan z’n eind. Om 10 uur verlieten we het hostel, begeleid door de eigenaar en zijn personeel. Nadat de laatste foto was genomen, begon de 20-urige reis. Met een korte stop on Frankfurt, waar Diyako en Gerton werden gecheckt op explosieven en de meetapparatuur aan diverse testen werd onderworpen, kwamen we aan in Amsterdam. Moe maar voldaan van de super toffe reis volgde iedereen zijn weg terug naar Eindhoven.

Gedurende de trip hebben we meer dan 100 km gelopen, meer dan 160 flesjes Soju gedronken en zijn er veel te veel groepsfoto’s genomen. Hoe dan ook was het een zeer geslaagde en leerzame reis!

 

Day 13 – Study Trip South Korea

-Written by Marissa Vos & Aleksandra Zarzycka-

Unfortunately the study trip has come to an end. At 10am we have departed the hostel, accompanied by the owner and some of the employees. After the final photo has been taken, the 20h travel has begun . With a short stop in Frankfurt where Diyako and Gerton were checked for explosives and measuring equipment has been submitted to numerous tests, we have arrived to Amsterdam. Low on energy, full of a positive, after-trip vibe :)
Throughout the trip more than 170km have been walked, 160 bottle of Soju have been drinked and too many group pictures have been taken.

 

Dag 12 – Studiereis Zuid Korea

-Geschreven door Nick TenBült & Marjolijn Benen-

Op deze voorlaatste dag zijn we allen met uitzondering van Keven  om 4.00 uur opgestaan, na een nacht te hebben doorgebracht in de Myogaksa tempel. Nadat iedereen zijn uniform weer had aangetrokken hebben we ons om 4.50 uur verzameld rondom de grote bel om ons voor te bereiden op het luiden van de bel. Een aantal personen kon de 108 buigingen van de vorige dag nog goed in de benen voelen bij het belopen van de trappen. Om exact 5.00 uur werd vervolgens de bel 28 keer geluid, wat staat voor de 28 niveaus van de hel en de overleden mensen. Onder begeleiding hebben we in groepjes van 5 personen de bel geluid.

*blog gaat verder na afbeelding

(more…)

Day 12 – Study Trip South Korea

-Written by Nick TenBült & Marjolijn Benen-

With one day to go, everyone except for Keven got up at 04.00am, after spending the night at the Myogaksa temple. At 04.50am, while wearing our uniforms again, we all gathered to ring the big bell. A couple of people could already feel the 108 prostrations from the previous day when they walked up the steps to the bell. At 05.00am exactly, the bell was rung 28 times. This number is for the 28 levels of hell and to honour the ones that passed away. Under supervision and in groups of five, we rang the bell. *continues after image

 

(more…)

Dag 11 – Studiereis Zuid Korea

-Geschreven door Gerton van Middendorp & Wesley van der Sommen-

Vandaag is de dag waar iedereen naar “uitkeek”: het tempel verblijf. We gingen een traditionele temple stay doen in Myogaksa in het noorden van Seoel. Omdat we het hostel verlaten voor een dag moet iedereen al zijn/haar spullen inpakken en zich gereed maken voor het vertrek. Het stappen de vorige avond maakt dit alles niet veel makkelijker..

 

Bij aankomst kregen we traditionele kledij en werden we verzocht naar de grote zaal te gaan voor de introductie. Er werd verteld over een buddha, hij zag heel veel armoede, pijn en onrecht om zich heen. Hij besloot om zijn lichaam en geest onder controle te krijgen door zich te ontnemen van 3 kwade eigenschappen: Begeerten, Woede en Onwetendheid. Er zijn 5 begeerten: geld, eten, slaap, liefde en macht, als je je niet kan weerhouden van deze begeerten, ontstaat er woede in je geest. Nadat de prins zich voor een lange tijd kon onthouden van de begeerten, zag hij het licht en kreeg hij een “buddha mind”.

(more…)