Dag 12 – Studiereis Zuid Korea

-Geschreven door Nick TenBült & Marjolijn Benen-

Op deze voorlaatste dag zijn we allen met uitzondering van Keven  om 4.00 uur opgestaan, na een nacht te hebben doorgebracht in de Myogaksa tempel. Nadat iedereen zijn uniform weer had aangetrokken hebben we ons om 4.50 uur verzameld rondom de grote bel om ons voor te bereiden op het luiden van de bel. Een aantal personen kon de 108 buigingen van de vorige dag nog goed in de benen voelen bij het belopen van de trappen. Om exact 5.00 uur werd vervolgens de bel 28 keer geluid, wat staat voor de 28 niveaus van de hel en de overleden mensen. Onder begeleiding hebben we in groepjes van 5 personen de bel geluid.

*blog gaat verder na afbeelding

(more…)

Day 12 – Study Trip South Korea

-Written by Nick TenBült & Marjolijn Benen-

With one day to go, everyone except for Keven got up at 04.00am, after spending the night at the Myogaksa temple. At 04.50am, while wearing our uniforms again, we all gathered to ring the big bell. A couple of people could already feel the 108 prostrations from the previous day when they walked up the steps to the bell. At 05.00am exactly, the bell was rung 28 times. This number is for the 28 levels of hell and to honour the ones that passed away. Under supervision and in groups of five, we rang the bell. *continues after image

 

(more…)

Dag 11 – Studiereis Zuid Korea

-Geschreven door Gerton van Middendorp & Wesley van der Sommen-

Vandaag is de dag waar iedereen naar “uitkeek”: het tempel verblijf. We gingen een traditionele temple stay doen in Myogaksa in het noorden van Seoel. Omdat we het hostel verlaten voor een dag moet iedereen al zijn/haar spullen inpakken en zich gereed maken voor het vertrek. Het stappen de vorige avond maakt dit alles niet veel makkelijker..

 

Bij aankomst kregen we traditionele kledij en werden we verzocht naar de grote zaal te gaan voor de introductie. Er werd verteld over een buddha, hij zag heel veel armoede, pijn en onrecht om zich heen. Hij besloot om zijn lichaam en geest onder controle te krijgen door zich te ontnemen van 3 kwade eigenschappen: Begeerten, Woede en Onwetendheid. Er zijn 5 begeerten: geld, eten, slaap, liefde en macht, als je je niet kan weerhouden van deze begeerten, ontstaat er woede in je geest. Nadat de prins zich voor een lange tijd kon onthouden van de begeerten, zag hij het licht en kreeg hij een “buddha mind”.

(more…)

Day 11 – Study Trip South Korea

-Written by Gerton van Middendorp & Wesley van der Sommen-

Today is the day everyone was “looking forward” to: the temple stay. We went to the Myogaksa temple in the north of Seoul to do a traditional temple stay. Because we had to leave the hostel for a day, everyone had to pack their bags and get ready to leave. Maybe going out last night wasn’t a great idea..

Upon arrival we changed into traditional clothing and we were requested to go to the main hall for the introduction. A story was told about a buddha who saw a lot of poorness, pain and injustice all around him. He decided to gain control of his body and mind by withstanding himself from 3 ‘poisons’ of the soul: Desires, anger and ignorance. The 5 desires are: money, food, sleep, love and power. When you cant withstand the urge of any of the sins, anger comes into your mind and ‘poisons’ you. After the prince changed his life and could withstand his urges, he got an enlightment and got a “buddha mind”.

(more…)

Dag 10 – Studiereis Zuid Korea

-Geschreven door Lennert Evers & Marc Tavenier-

We zijn de morgen begonnen met ontbijt in twee groepen: een aantal studenten ging zich alvast voorbereiden op metingen bij de Yonsei University en vertrok daarvoor een half uur eerder, waarna de anderen later volgden. Na een wandeling van 30 minuten door smalle steegjes was de groep weer compleet. Bij ontvangst stonden er wat drankjes en snacks klaar, waarna de eerste presentatie kon beginnen. Het programma bestond uit vier presentaties van onze groep en vier van plaatselijke studentes, over uiteenlopende onderwerpen: van indoor comfort in kantoren tot auto’s. Na de presentaties werd er door de universiteit gezorgd voor een typisch Koreaanse lunch. Hierna volgde een bezoek aan de klimaatkamer en een testauto die op het dak van de faculteit was geplaatst. Aldaar werd ook een groepsfoto genomen, waarna de rondleiding over de campus kon beginnen. Vooral opvallend waren de grootse gebouwen en het in overvloed aanwezige groen.

(more…)