IFV VVBA Thesiscontest Fire safety 2019

Stichting Fellow FSE

Scriptieprijs 2019 Fire Engineering
Voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis betreffende brandveiligheid stellen IFV en VVBA een scriptieprijs beschikbaar ter waarde van € 1200,=

Ben jij in 2018 of 2019 afgestudeerd?

Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg, of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de
schakels in de veiligheidsketen?

Stuur dan je scriptie in!

Voorwaarden:
De scriptie dient ter afronding van een master- of bacheloropleiding in 2018 of 2019 aan een onderwijsinstelling in het Nederlandse taalgebied. De scriptie moet in het Nederlands of Engels zijn opgesteld en een omvang hebben van tenminste 15 ect (420 studiebelastingsuren). De scriptie moet door de onderwijsinstelling met tenminste een voldoende zijn beoordeeld.

Beoordelingscriteria:
Belangrijke criteria in de beoordeling van de scriptie zijn de actualiteit en maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de mate van innovatie, de  oepasbaarheid, de diepgang en het wetenschappelijk niveau.

Prijs:
Door het IFV en de VVBA wordt een geldbedrag van € 1200= beschikbaar gesteld, te besteden voor verdere persoonlijke ontwikkeling in het vakgebied van brandveiligheid.

Indiening:
Scripties indienen in pdf-formaat, per mail bij Chantal Bouwhuis (c.bouwhuis@nieman.nl), voor 1 september 2019. De genomineerden worden bekend gemaakt in de expertclass ‘Next Generation’ aan de TU Eindhoven op 12 september 2019. De genomineerden mogen hun scriptie kort presenteren  tijdens het IFV FSS congres op 14 november 2019, waar de winnaar bekend wordt gemaakt.